Integrisani menadžment sistem

Badin Soft: poslovna orijentacija i misija

„PRIVREDNO DRUŠTVO BADIN SOFT“ DOO NIŠ (u daljem tekstu Badin Soft) u svom fokusu pre svega ima ljude – svoje klijente i svoje zaposlene.

Zadovoljstvo kupaca je primarni cilj i pravilo kojim se zapošljeni vode. Dokazali smo da se ovaj cilj postiže partnerskim odnosom na relaciji Badin Soft – klijenti. Da bi to bilo moguće, vodimo računa o stalnom usavšavanju znanja naših zaposlenih. Samo uz obučene i motivisane radnike Badin Soft može da razume i realizuje potrebe klijenata.

Smatramo da je to put da postignemo:

 • prepoznatljivost po kvalitetu u razvoju poslovnog softvera
 • uspešno uvođenje poslovnog softvera kod  klijenata

Na ovaj način želimo da ostvarimo dogoročna partnerstva sa klijentima širom sveta, a samim tim dugoročan i stabilan rast kompanije.

Da bismo ostvarili svoju misiju stalno radimo na usavršavanju, kako na ličnom, tako i na kompanijskom nivou. Za razne oblasti koristimo razne izvore znanja i iskustava.

Po pitanjima upravljanja bezbednošću informacija i upravljanja uslugama:

 • Svi zaposleni su uključeni u ostvarivanje ciljeva kompanije, a koji sveukupno vode ka visokom nivou bezbednosti informacija, odnosno upravljanju usluga
 • Posvećeni smo poštovanju releventnih zakonskih, regulatornih i ugovornih zahteva
 • Uvođenjem standarda ISO/IEC 27001 obezbeđujemo sistem koji je usmeren na jasna neprekidna poboljšavanja procesa kojima se obezbeđuje informaciona bezbednost;
 • Uvođenjem standarda ISO/IEC 20000-1 obezbeđujemo procese za neprekidno poboljšanje upravljanja uslugama;
 • Objedinjavanjem ova dva standarda u Integrisani menadžment sistem (engl. Integrated Management System – IMS) obezbeđujemo sistem koji je posebno orijentisan na upravljanje rizikom i kroz upravljačke aktivnosti, smanjenje rizika na dozvoljenu i minimalnu meru.

Bezbednost informacija

Zahtevi korisnika, uključujući i njihove lične podatke, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti informacija. Zato se interpretiraju i predstavljaju kao deo ugovornih obaveza i dokumenata Badin Soft-a.

Top menadžment preventivno i redovno procenjuje i upravlja bezbednosnim rizicima nastalim u toku poslovanja Badin Soft-a koji se odnose na informacione resurse.

U toku upravljanja rizicima donose se svesne odluke o prihvatanju, ograničenju, smanjenju i prenošenju uticaja bezbednosnih rizika. Smanjenjem bezbednosnih rizika na prihvatljiv nivo unapređuje se uspostavljeni sistem za upravljanje bezbednošću informacija.

Politikom IMS obezbeđuje se i garantuje sledeće:

 • zaštita informacija od neovlašćenog pristupa
 • održavanje poverljivosti informacija
 • sprečavanje otkrivanja informacij neovlašćenim osobama bilo slučajnim ili namernim aktivnostima
 • čuvanje integriteta informacija kroz zaštitu od neovlašćene izmene
 • omogućavanje pristupa i izmene informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno
 • postizanje usaglašenosti sa svim kontrolnim i zakonskim zahtevima
 • efikasno razmatranje i istraživanje svih povreda sigurnog rukovanja informacijama
 • dokumentovanje svih povreda sigurnosti i njihovo istraživanje

 Upravljanje uslugama

Visok nivo kvaliteta u upravljanju uslugama će biti postignug kroz:

 • Razmatranje konteksta organizacije i usklađivanje Integrisanog Sistema Menadžmenta (engl. Integrated  Management Systemu daljem tekstu IMS) sa strateškim pravcem organizacije Badin Soft-a;
 • Zadovoljenje korisnika i ispunjavanje primenljivih statutarnih i zakonskih zahteva;
 • Upravljanje organizacijom, zajedno sa ciljevima koje su uspostavili zaposleni i definisanim odgovornostima za njihovo ispunjavanje;
 • Uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i stalno unapređivanje efektivnosti IMS-a;
 • Stalni rast zadovoljstva korisnika;
 • Praćenje i primenjivanje novih tehnologija i obučavanje zaposlenih;
 • Posvećenost povećanju kvaliteta proizvoda i usluga u cilju prevazilaženja očekivanja korisnika;
 • Preuzimanje inicijative i lične odgovornosti za svaku aktivnost u svakodnevnom poslu;
 • Osiguravanje da naše politike kvaliteta, procedure i uputstva oslikavaju ono što zaista radimo;
 • Stalno unapređujući IMS u svim fazama od primanja zahteva, razvoja, implementacije, isporuke i održavanja.