Koliko ste srećni na svom poslu?

post-image

Tokom intervjua sa jednim kolegom koji radi tri meseca u Badinu čuo sam koliko mu je važno da mu radni dan ne počinje rečenicom “O ne, moram na posao”. Iako on nije pomenuo ni zadovoljstvo, ni sreću na poslu, bilo mi je jasno da upravo na to misli.

Koliko smo zaista srećni na poslu, koliko naš posao ispunjava naša očekivanja, koliko nam pomaže da ostvarimo lične ciljeve i aspiracije…pitanja su koja mi iz HR tima najređe postavljamo sebi. Ne jer zanemarujemo sebe, već zato što nam je priroda posla takva da smo više usmereni na druge ljude. Iako su zadovoljstvo i sreća najčešće subjektivne kategorije, istraživanja su pokazala da neposredno utiču na bolju  produktivnost zaposlenih, retenciju kompanije, bolji NPS skor, a posredno i na zdravlje zaposlenih

Ovakvi zaključci doveli su do pomeranja fokusa sa benefita koji su finansijske i materijalne prirode na održavanje pozitivne, zdrave atmosfere u kompaniji i zadržavanje kvalitetnih ljudi. Da u poslednje vreme kompanije više pažnje poklanjaju osećaju sreće kod zaposlenih, pokazuje nam i uvođenje role Chief happiness officer. 

O pojmu sreće na poslu (Happiness at work) počelo je da se govori tek relativno skoro. Promene koje su poslednjih godina zadesile sve grane privrede dovele su i do menjanja struktura kompanija, uvođenja novih metodologija rada i uvođenja novih rola od kojih je jedna i gore pomenuta.

Iz profesionalnog iskustva znamo da na osećaj sreće kod zaposlenih utiče puno faktora od kojih su neki:

Svaki čovek teži ličnoj sreći, a kada je ta sreća povezana sa poslom kojim se bavi, vrlo lako je “prenosi” i na kolege u okruženju. Ovo stvara prijatnu i produktivnu atmosferu. Ljudi kojima prevladavaju sreća i druge pozitivne emocije, ređe su fokusirani na sam problem, a češće na načine prevazilaženja problema i na rešenja. 

U svom istraživanju iz 2017.-e godine, Eni Mekki dolazi do zaključka da nedostatak sreće direktno utiče na smanjenje kreativnosti zaposlenih i teže snalaženje u izazovnim situacijama (MCkee, 2017).

A kako stoje svari u našoj kompaniji?

Badin-ova krilatica “It’s all about people” može da zvuči kao uobičajena fraza i to je pretpostavka mnogih koji su se sa njom prvi put sreli. Moram da priznam da sam tako i sam reagovao. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da to nisu samo slova na vratima, već potvrda da ova kompanija zaista brine o ljudima i da su ljudi njena najveća vrednost.  

Zadovoljstvo zaposlenih u Badin-u pratimo na više načina i to kroz anonimne ankete, razgovore 1 na 1 sa zaposlenim, redovne review-e, a svakog ponedeljka održava se sastanak svih ljudi iz koordinacije, menadžmenta i HR-a. Ovaj sastanak svrsishodno nazvan je “Srećn1 ljudi”. Sastav ljudi na sastanku omogućava pravovremeno detektovanje eventualnih nezadovoljstava i rizika, kao i brzo reagovanje u otklanjanju istih.

Kroz različite zajedničke i sportske aktivnosti, ali i benefite u koje smo, pored zaposlenih, uključili i članove njihovih porodica, doprinosimo boljem povezivanju kolega koji se često okupljalju i oko stvari koje nisu strikno poslovne.

Prilikom razgovora u okviru review-a nakon tri meseca u Badin-u, svi zaposleni navode da su srećni na poslu, a kao glavni razlog sreće navode prijateljsku i podržavajuću atmosferu i kolege koje su “uvek spremne da pomognu”. Na poslednjoj Employer engagement anketi u kojoj je učestvovalo 80 zaposlenih,  87% njih je izjavilo je da se oseća srećno na poslu, a čak 98% navelo je da bi rado preporučili Badin svojim prijateljima koji traže posao.

Zadovoljni smo postignutim rezultatima i postignutim nivoom sreće zaposlenih u Badin-u, ali smo svesni mogućnosti za dalje unapređenje. Pažljivo osluškujemo naše zaposlene, ali i aktuelna dešavanja na ovom polju. Koje su to nove prakse koje uvodimo i šta o tome kažu naši zaposleni, objavićemo u nekom narednom obraćanju. 

Za kraj nam je jako važno da napomenemo da svrha ovog teksta nije ta da dajemo komplimente sami sebi. Poruka koju smo želeli da prenesemo jeste važnost sreće na poslu i podsetnik svim kompanijama da to nikada ne zaborave. Sreća jeste subjektivan osećaj svake individue, i na to kao poslodavci ne možemo u potpunosti da utičemo. Ono što možemo jeste da učinimo sve što je u našoj moći da sreća na poslu bude na odgovarajućem nivou. I da kolege nikada svoj dan ne započinju sa “O ne, moram na posao”. 

“Sreća je kada je ono što mislite, ono što govorite i ono što radite u harmoniji”

Mahatma Gandhi

Autor teksta: Milan P. Marković, HR Assistant